Naturplan for Skalbjerggård
Torben Nielsen, Nøddelundvej 7, 4791 Borre


S K A L B J E R G G A A R D . D K Indholdsfortegnelse:

1. Formål med naturplanen
2. Bedriften
Oversigtskort
Kort fra sidste halvdel af 1800-tallet
3. Landskabet
4. Udpegninger
5. Naturområder
5.1 Højmosen og udtørret mergelgrav på Gammeljordgård
5.2 Beskyttede diger
5.3 Tryllemosen på Dalmosegård
5.4 Brakmark på Skalbjerggård
5.5 Gammelt hegn og brakmark med stejl skrænt
5.6 Remise for enden af nedlagt markvej
5.7 Hegn
5.8 Beplantning omkring gård
5.9 Sydenden af Borre Enge
5.10 Ny markvej
6. Resuméskema
7. Bilag
Vildtremise
Brakregler
8. Kilder og litteratur

Tilbage til forsiden af www.skalbjerggaard.dk


Udarbejdet af
Kirsten Nielsen
Storstrømmens PlanteavlsRådgivning
Agrovej 1
4800 NykøbingF.

Sommeren 2004Projekt Naturplaner på Møn 2004-2005