Naturplan for Skalbjerggård
Torben Nielsen, Nøddelundvej 7, 4791 Borre


S K A L B J E R G G A A R D . D K 8. Kilder og litteraturDansk Landbrugsrådgivning, Landscentret: Landbrugsnatur – en dyrkningsvejledning, 2003.
Skov-og naturstyrelsen: Naturplejehåndbogen – en håndbog i pleje af naturområder og kulturlandskaber, 1993
H. Knudsen og G. Vestergård: Levende hegn, 2001
Kaj Sand-Jensen: Søer – en beskyttet naturtype, 2001
Ib Marcussen og Troels V. Østergaard: Danmarks geologiske seværdigheder
Kort og matrikelstyrelse, www.kms.dk
Storstrøms Amt, www.stam.dk, Amtet for erhverv
Skov- og naturstyrelse, www.sns.dk
Skov-info, www.skov-info.dk
Arkæologiske data: www.dkconline.dk
Danmarks Jægerforbund, www.jaegerne.dk


Tilbage til Indholdsfortegnelse


Udarbejdet af
Kirsten Nielsen
Storstrømmens PlanteavlsRådgivning
Agrovej 1
4800 NykøbingF.

Sommeren 2004Projekt Naturplaner på Møn 2004-2005