Naturplan for Skalbjerggård
Torben Nielsen, Nøddelundvej 7, 4791 Borre


S K A L B J E R G G A A R D . D K 3. Landskabet

Det mønske landskab er lige som det øvrige Østdanmark formet af isen i den sidste istid. Den østligste del af Møn er meget kuperet. Borrelavningen deler Øst-Møn fra nord til syd i to dele med Høje Møn mod øst med mange høje bakker - op til Aborrebjergets 143 m. o. h. Vest for Borrelavningen ligger den høje Elmelunde bakke og herfra er landskabet vestpå mod Stege fladt. Borrelavningen var dækket af hav i sten- og bronzealderen.

Skalbjerggård ligger i en lavning lidt øst for den ca. 50 m høje og meget markante bakke ved Elmelunde. Lige omkring ejendommen er meget kuperet med Skalbjerg på 32 m og bakken lige syd for Gammeljordgård på 43 m. Fra ejendommen er en flot udsigt hen over Borrelavningen mod de høje bakker ved Møns Klint.

Der er kun få vandhuller og vandløb i dette område af Møn. Tilstedeværelsen af vand er af stor betydning for alle former for insekter, fugle og større dyr.

Der er på ejendommen mange ældre og nyere hegn og flere små remiser, så de fleste steder er der god sammenhæng i naturområderne og masser af variation, der giver gode muligheder for udvikling og spredning af planter og dyr. Der er derfor ikke behov for at foretage yderligere plantning, men der kan med fordel skabes mere variation omkring de eksisterende hegn, diger og vandhul.

Der er meget væsentligt, at den vide udsigt ud over landskabet bevares.


Tilbage til Indholdsfortegnelse


Udarbejdet af
Kirsten Nielsen
Storstrømmens PlanteavlsRådgivning
Agrovej 1
4800 NykøbingF.

Sommeren 2004Projekt Naturplaner på Møn 2004-2005