Naturplan for Skalbjerggård
Torben Nielsen, Nøddelundvej 7, 4791 Borre


S K A L B J E R G G A A R D . D K 2. Bedriften


Bedriften består af tre selskaber, der i alt har 154 ha dyrkbart areal, der ligger sammenhængende på den sydøstligste del af Møn. Jorden er overvejende god lerjord og noget kuperet. Der er mange steder flot udsigt ud over landskabet. Ud over den gode lerjord omkring ejendommene er der et areal med lavbundsjord i Borre Enge. Dette anvendes overvejende til brak.
Der dyrkes roer, vinterhvede, vårbyg, rødsvingel, hvidkløver og engrapgræs.
Derudover er der 95 søer, og der leveres årligt ca. 2000 slagtesvin, hvilket giver i alt 91 DE eller 0,6 DE pr. ha. Der er kun besætning på den ene af ejendommene, men husdyrgødningen anvendes på alle tre ejendomme, overvejende til hvede og græsfrø.


Fig. 1 Kort over området med markering af de omtalte naturområder.

Fig. 2 Kort over området fra sidst i 1800-tallet

Tilbage til Indholdsfortegnelse


Udarbejdet af
Kirsten Nielsen
Storstrømmens PlanteavlsRådgivning
Agrovej 1
4800 NykøbingF.

Sommeren 2004Projekt Naturplaner på Møn 2004-2005