Naturplan for Skalbjerggård
Torben Nielsen, Nøddelundvej 7, 4791 Borre


S K A L B J E R G G A A R D . D K 1. Formål med naturplanen


Naturplanen skal sætte fokus på ejendommens naturværdier og give overblik over de nuværende natur- og kulturværdier, samt give forslag til, hvad der kan gøres for at bevare det eksisterende bedst muligt, evt. genoprette, hvor det er nødvendigt samt forslag til nye tiltag i sammenhæng med den eksisterende natur. Ideen i en naturplan er i prioriteret rækkefølge:

1. Bevare det endnu uskadte

2. Reducerer eventuel skadelig virkning

3. Genoprette delvis ødelagte områder

4. Nyetablere i sammenhæng med eksisterende natur

Denne naturplan er et led i demonstrationsprojektet: ”Naturplaner på Møn”. I projektet bliver udarbejdet naturplaner for i alt 20 ejendomme i et nogenlunde sammenhængende område på Østmøn. Naturplanen skal betragtes som et idekatalog for tiltag på ejendommen, der i højere grad vil tilgodese naturen.
Interessen for deltagelse i projektet er dels jagtinteresse, dels interesse for naturen som helhed og ønske om at beskytte naturværdierne på ejendommen bedst muligt og at skabe øget fokus på naturen på landbrugsarealerne.

Tilbage til Indholdsfortegnelse


Udarbejdet af
Kirsten Nielsen
Storstrømmens PlanteavlsRådgivning
Agrovej 1
4800 NykøbingF.

Sommeren 2004Projekt Naturplaner på Møn 2004-2005